GARANTIEBELEID

EGO Garantie van de Fabrikant

1 januari 2015

 

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap – Huishoudelijk Gebruik

 

EGO Power+ gemotoriseerd tuingereedschap wordt voor VIJF jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is en aangewend voor huishoudelijk gebruik.

 

EGO Power+ Systeemopladers, Batterijen en Accu’s – Huishoudelijke Gebruik

 

EGO Power+ accu en oplader worden voor DRIE jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor huishoudelijk gebruik.

 

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap, Opladers, Batterijen en Accu’s – Professioneel Gebruik

 

EGO Power+ gereedschap wordt voor ÉÉN jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap indien gebruikt door semi-professionele en professionele gebruikers voor het doel waarvoor het bestemd is, maar niet wanneer gehuurd of bij huur-exploitatie.

 

Deze garantie houdt geen beperking in van de rechten van de koper voortkomend uit een verkoopovereenkomst met de wederverkoper of van toepasbare statutaire rechten.

 

Producten met gebreken  zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen indien kan worden aangetoond dat de gebreken zijn veroorzaakt door een materiaal- of productiefout.

 

Deze garantie geldt niet voor onderdelen of hulpaccessoires die bij gebruik aan slijtage onderhevig waren.

 

Deze garantie geldt alleen voor gebreken die voortkomen uit gewoon gebruik en geldt niet voor storing, mankement of gebrek voortkomend uit foutief gebruik of misbruik (met inbegrip van gebruik dat het vermogen van het product te boven gaat en bovenmatige blootstelling aan water of regen), ongelukken, verwaarlozing of ondeugdelijke installatie en ondeugdelijk onderhoud of opslag.

 

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel en mag niet worden overgedragen.

 

Deze garantie geldt niet voor schade voortkomend uit wijziging, verandering of ongeoorloofde reparaties.

 

Aanspraken verricht onder deze garantie dienen binnen de garantieperiode te worden verricht. Het gereedschap dient tezamen met het oorspronkelijke betalingsbewijs van de aankoop (met vermelding van verkoopdatum en productbeschrijving) te worden geretourneerd aan de wederverkoper van wie het gereedschap oorspronkelijk is aangekocht. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, kunt u met de gegevens die u op deze website vindt, contact opnemen met het bevoegde EGO Power+ servicecentrum in uw omgeving.

 

Defectieve EGO Power+ accu’s MOGEN NIET worden verstuurd middels het transportsysteem van een derde partij zonder voorafgaand contact met de detailhandel waar deze zijn gekocht.

 

Elke andere aanspraak dan die op het recht op correctie van het defect zoals beschreven in deze garantie is uitgesloten. De garantieperiode voor het gereedschap wordt niet verlengd of vernieuwd als gevolg van een correctie uitgevoerd op het gereedschap.